Niniejsza Nota Prawna reguluje ogólne warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.nubejewels.com (dalej strona internetowa), którą Nube Jewels udostępnia użytkownikom Internetu.

Korzystanie z witryny oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej informacji prawnej. W związku z tym użytkownik witryny musi uważnie przeczytać niniejszą notę ​​prawną za każdym razem, gdy zamierza korzystać z witryny, ponieważ tekst może zostać zmodyfikowany według uznania właściciela witryny lub z powodu zmiany legislacyjnej, orzecznictwa lub praktyki biznesowej.

Własność

Nazwa handlowa: Nube Jewels

NIF: Y5066199A

E-mail: info@nubejewels.com

Siedziba: Calle Écija, nº 27A. 41568. El Rubio. (Sewilla).

Telefon: +34 644 522 392

Cel

Serwis zapewnia użytkownikom tym samym dostęp do informacji i usług świadczonych przez Nube Jewels osobom lub organizacjom nimi zainteresowanym.

Dostęp i korzystanie z sieci

Bezpłatny dostęp i korzystanie z serwisu. Dostęp do serwisu jest bezpłatny dla jego użytkowników.

Rejestracja Użytkownika. Dostęp i korzystanie ze strony internetowej nie wymaga uprzedniej subskrypcji lub rejestracji jej użytkowników.

Zawartość sieci NUBE JEWELS

Językiem używanym przez właściciela w sieci będzie hiszpański. Nube Jewels nie ponosi odpowiedzialności za brak zrozumienia lub rozumienia języka sieci przez użytkownika ani za jego konsekwencje.

Nube Jewels może modyfikować zawartość bez wcześniejszego powiadomienia, a także usuwać i zmieniać ją w sieci, takie jak sposób, w jaki są one dostępne, bez żadnego uzasadnienia i dobrowolnie, nie ponosząc odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą one spowodować dla użytkowników.

Zabrania się wykorzystywania zawartości sieci do promowania, zawierania umów lub rozpowszechniania reklam lub informacji własnych lub stron trzecich bez upoważnienia Nube Jewels, ani do wysyłania reklam lub informacji za pomocą usług lub informacji udostępnianych użytkownikom, niezależnie od czy korzystanie jest bezpłatne, czy nie.

Linki lub hiperłącza, które strony trzecie umieszczają na swoich stronach internetowych, skierowane do tej witryny, będą służyły do ​​otwierania całej strony internetowej, nie mogąc wyrażać, bezpośrednio lub pośrednio, fałszywych, niedokładnych lub mylących wskazań lub ponosić nieuczciwych lub nielegalnych działań przeciwko Nube Jewels.

Żaden kod promocyjny ani kupon rabatowy nie będą się kumulować. Można je nakładać i stosować tylko indywidualnie. Kupony nie dotyczą produktów znajdujących się w sprzedaży już po obniżce cenowej. 

Zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Handlu Nube Jewels nie ponosi odpowiedzialności za koszty celne w kraju odbiorcy wysyłanych przesyłek.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zarówno dostęp do serwisu, jak i bez zgody zawarte w nim informacje są wyłączną odpowiedzialnością osoby, która to wykonuje. Nube Jewels nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje lub szkody, które mogą wyniknąć z tego dostępu lub użytkowania. Nube Jewels nie ponosi odpowiedzialności za błędy bezpieczeństwa, które mogą wystąpić, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone systemowi komputerowemu użytkownika (sprzętowi i oprogramowaniu) lub przechowywanym w nim plikom lub dokumentom, w wyniku:

- Obecności wirusa na komputerze użytkownika, który jest używany do łączenia się z usługami i treściami internetowymi.

- Awarii przeglądarki.

- Korzystania z niezaktualizowanych wersji.

Nube Jewels nie ponosi odpowiedzialności za niezawodność i szybkość hiperłączy, które są włączone do sieci w celu otwierania innych. Nube Jewels nie gwarantuje użyteczności tych linków, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści lub usługi, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem tych linków, ani za prawidłowe funkcjonowanie tych stron internetowych.

Nube Jewels nie ponosi odpowiedzialności za wirusy lub inne programy komputerowe, które pogarszają lub mogą pogorszyć systemy komputerowe lub sprzęt użytkowników podczas uzyskiwania dostępu do jej witryny lub innych witryn internetowych, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem linków w tej witrynie.

Własność intelektualna i przemysłowa

Nube Jewels jest własnością wszystkich praw własności przemysłowej i intelektualnej w Internecie, a także zawartych w niej treści. Jakiekolwiek korzystanie ze strony internetowej lub jej zawartości musi być wyłącznie prywatne.

Jakiekolwiek inne użycie, które obejmuje kopiowanie, powielanie, dystrybucję, przekształcanie, komunikację publiczną lub inne podobne działania, całości lub części zawartości sieci, jest zastrzeżone wyłącznie dla Nube Jewels, więc żaden użytkownik nie może wykonywać tych czynności bez uprzednia pisemną autoryzacją Nube Jewels.

Obowiązujące prawodawstwo i właściwa jurysdykcja

Niniejsza nota prawna będzie interpretowana i regulowana zgodnie z ustawodawstwem hiszpańskim. Nube Jewels i użytkownicy, wyraźnie zrzekają się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im odpowiadać, podlegają sądom i trybunałom w miejscu zamieszkania użytkownika w przypadku wszelkich kontrowersji, które mogą wyniknąć z dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej. W przypadku, gdy użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią, Nube Jewels i użytkownik poddają się, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom miejsca zamieszkania w Sewilli.

Produkt dodano do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.